HAN University of Applied Sciences Opleiding voor Ergotherapie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Nijmegen
3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
24% 3
62% 4
9% 5
290 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
5% 2
20% 3
60% 4
15% 5
901 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Nijmegen

164

landelijk gemiddeld

137

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

68%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding voor Ergotherapie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

59%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

67%

landelijk gemiddeld

56%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk gemiddeld

6%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
2%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers