Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Accountancy

Hbo-bachelor, voltijd

deze opleiding
landelijk

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Arnhem
3.7 gemiddeld
0% 1
4% 2
25% 3
63% 4
7% 5
138 respondenten
deze opleiding
Nijmegen
3.9 gemiddeld
0% 1
2% 2
20% 3
65% 4
13% 5
123 respondenten
landelijk

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
15% 5
1.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2017 - 2018

deze opleiding
Arnhem

92

Nijmegen

78

landelijk

92

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

54%

landelijk

52%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Accountancy

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

28%

landelijk

23%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

42%

landelijk

32%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk

14%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk

Werkloos
2%

Werk op niveau
96%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 12 december 2018
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers