Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Commerciële Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze opleiding
landelijk

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Arnhem
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
14% 3
70% 4
12% 5
111 respondenten
deze opleiding
Nijmegen
3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
22% 3
62% 4
12% 5
248 respondenten
landelijk

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
56% 4
15% 5
6.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Arnhem

85

Nijmegen

177

landelijk

266

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

64%

landelijk

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Commerciële Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

25%

landelijk

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk

45%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

24%

landelijk

17%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk

Werkloos
3%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 12 december 2018
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers