HAN University of Applied Sciences Commerciële Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Arnhem
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
14% 3
70% 4
12% 5
111 respondenten
deze opleiding
Nijmegen
3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
22% 3
62% 4
12% 5
248 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
56% 4
15% 5
6.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Arnhem

83

Nijmegen

211

landelijk gemiddeld

284

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Arnhem

18-24

Nijmegen

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Arnhem

64%

Nijmegen

59%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Commerciële Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Arnhem

30%

Nijmegen

34%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Arnhem

33%

Nijmegen

36%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Arnhem

26%

Nijmegen

26%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers