Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Social Work

Hbo-bachelor, voltijd

deze opleiding
landelijk

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Nijmegen
3.7 gemiddeld
0% 1
6% 2
26% 3
58% 4
9% 5
1.040 respondenten
landelijk

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
24% 3
57% 4
15% 5
10.034 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2017 - 2018

deze opleiding
Nijmegen

523

landelijk

309

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

76%

landelijk

65%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Social Work

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

47%

landelijk

44%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

52%

landelijk

49%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

8%

landelijk

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk

Werkloos
2%

Werk op niveau
58%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 12 december 2018
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers