Zuyd Hogeschool Facility Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Heerlen
3.9 gemiddeld
2% 1
2% 2
18% 3
67% 4
12% 5
177 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
60% 4
15% 5
2.015 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Heerlen

154

landelijk gemiddeld

142

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

71%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Facility Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

54%

landelijk gemiddeld

51%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

4%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
78%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 18 september 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers