Zuyd Hogeschool European Studies

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Maastricht
3.8 gemiddeld
0% 1
4% 2
22% 3
58% 4
15% 5
137 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
30% 3
51% 4
13% 5
800 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

91

landelijk gemiddeld

164

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Maastricht

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

52%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma European Studies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

51%

landelijk gemiddeld

32%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

57%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

48%

landelijk gemiddeld

30%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers