Zuyd Hogeschool Commerciële Economie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Sittard
3.7 gemiddeld
2% 1
7% 2
23% 3
58% 4
10% 5
259 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
6% 2
22% 3
56% 4
15% 5
6.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Sittard

164

landelijk gemiddeld

284

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Sittard

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Sittard

63%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Commerciële Economie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Sittard

43%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Sittard

48%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Sittard

8%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers