Zuyd Hogeschool Vertaalacademie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Maastricht
3.5 gemiddeld
3% 1
9% 2
33% 3
50% 4
6% 5
129 respondenten
landelijk gemiddeld

3.5 gemiddeld
3% 1
9% 2
33% 3
50% 4
6% 5
129 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

67

landelijk gemiddeld

67

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

44%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Vertaalacademie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

23%

landelijk gemiddeld

23%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

34%

landelijk gemiddeld

34%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

5%

landelijk gemiddeld

5%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 22 april 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers