Zuyd Hogeschool Vertaalacademie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Maastricht
3.5 gemiddeld
3% 1
9% 2
33% 3
50% 4
6% 5
129 respondenten
landelijk gemiddeld

3.5 gemiddeld
3% 1
9% 2
33% 3
50% 4
6% 5
129 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

63

landelijk gemiddeld

63

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Maastricht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

52%

landelijk gemiddeld

52%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Vertaalacademie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

25%

landelijk gemiddeld

25%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

33%

landelijk gemiddeld

33%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

11%

landelijk gemiddeld

11%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 31 maart 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers