Zuyd Hogeschool International Business

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Maastricht
3.6 gemiddeld
4% 1
6% 2
28% 3
53% 4
10% 5
242 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
8% 2
26% 3
50% 4
14% 5
6.120 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Maastricht

184

landelijk gemiddeld

282

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Maastricht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Maastricht

61%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma International Business

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

38%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Maastricht

42%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Maastricht

32%

landelijk gemiddeld

18%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
7%

Werk op niveau
88%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers