Hogeschool Utrecht Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
3.4 gemiddeld
0% 1
18% 2
29% 3
53% 4
0% 5
17 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
9% 2
17% 3
50% 4
23% 5
155 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

15

landelijk gemiddeld

16

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

55%

landelijk gemiddeld

63%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

28%

landelijk gemiddeld

22%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

28%

landelijk gemiddeld

32%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

-

landelijk gemiddeld

45%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
-

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2017-2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers