Hogeschool Utrecht Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amersfoort
3.6 gemiddeld
1% 1
8% 2
29% 3
51% 4
12% 5
77 respondenten
deze opleiding
Utrecht
3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
25% 3
61% 4
8% 5
233 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
16% 5
7.651 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amersfoort

37

Utrecht

253

landelijk gemiddeld

128

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

41%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

38%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

23%

landelijk gemiddeld

15%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
95%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Het aantal eerstejaars in Utrecht is 129. Dit aantal valt hier hoger uit, omdat er inschrijvingen zijn meegerekend voor enkele populaire minors. De scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers