Hogeschool Utrecht Sociaal-Juridische Dienstverlening

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
3.7 gemiddeld
1% 1
5% 2
28% 3
54% 4
11% 5
238 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
3% 2
23% 3
56% 4
16% 5
1.393 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

233

landelijk gemiddeld

167

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

41%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Sociaal-Juridische Dienstverlening

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

29%

landelijk gemiddeld

33%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

37%

landelijk gemiddeld

39%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

13%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
6%

Werk op niveau
83%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2017-2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief.

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers