Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Utrecht
4.3 gemiddeld
0% 1
1% 2
9% 3
45% 4
44% 5
239 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
1% 1
2% 2
11% 3
48% 4
38% 5
631 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Utrecht

131

landelijk gemiddeld

91

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Utrecht

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Utrecht

76%

landelijk gemiddeld

86%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Mondzorgkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

63%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Utrecht

66%

landelijk gemiddeld

64%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Utrecht

4%

landelijk gemiddeld

8%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
98%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Scores op algemene tevredenheid en contacttijd dateren uit 2017-2018 (landelijk NSE onderzoek) en zijn daarom niet helemaal representatief. Jaarlijks wordt een Numerus Fixus van 105 gehanteerd. Dat is ook het aantal eerstejaars studenten.

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers