Hanzehogeschool Groningen Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Groningen
3.9 gemiddeld
1% 1
3% 2
22% 3
57% 4
17% 5
276 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
52% 4
23% 5
1.447 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Groningen

123

landelijk gemiddeld

182

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

77%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

32%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

34%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

8%

landelijk gemiddeld

9%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
87%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers