Saxion Ondernemerschap & Retail Management

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Deventer
3.4 gemiddeld
6% 1
21% 2
19% 3
38% 4
16% 5
86 respondenten
deze opleiding
Enschede
3.1 gemiddeld
20% 1
13% 2
20% 3
34% 4
14% 5
102 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
3% 1
7% 2
21% 3
52% 4
17% 5
2.496 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Deventer

59

Enschede

93

landelijk gemiddeld

142

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Deventer

12-18

Enschede

6-12

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Deventer

53%

Enschede

54%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Ondernemerschap & Retail Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Deventer

25%

Enschede

16%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Deventer

28%

Enschede

19%

landelijk gemiddeld

38%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Deventer

12%

Enschede

3%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
83%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Eerstejaars studenten hebben ruim 20 ingeroosterde uren per week. Deze uren bestaan, naast meer traditionele vormen van onderwijs, uit projectonderwijs waarbij studenten in kleine groepen werken aan praktijkvraagstukken onder begeleiding van een docent op afroep.

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers