Saxion Accountancy

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Deventer
4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
14% 3
69% 4
17% 5
35 respondenten
deze opleiding
Enschede
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
4% 3
65% 4
29% 5
75 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
15% 5
1.970 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Deventer

36

Enschede

79

landelijk gemiddeld

84

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Deventer

-

Enschede

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Deventer

44%

Enschede

46%

landelijk gemiddeld

52%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Accountancy

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Deventer

18%

Enschede

22%

landelijk gemiddeld

23%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Deventer

45%

Enschede

55%

landelijk gemiddeld

33%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Deventer

8%

Enschede

0%

landelijk gemiddeld

16%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
93%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

Wat doorstuderen betreft, geven de cijfers het percentage van de afstudeerders uit 2017 weer, dat in 2018 en/of in 2019 weer opnieuw stond ingeschreven aan een opleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage fluctueert door de jaren heen. In de praktijk volgt een groot deel afgestudeerden een vervolgopleiding.

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers