Saxion Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Deventer
4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
77% 4
15% 5
88 respondenten
deze opleiding
Enschede
3.8 gemiddeld
0% 1
5% 2
20% 3
65% 4
10% 5
97 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
14% 3
62% 4
21% 5
2.040 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Deventer

74

Enschede

81

landelijk gemiddeld

156

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Deventer

12-24

Enschede

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Deventer

51%

Enschede

57%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Deventer

43%

Enschede

37%

landelijk gemiddeld

39%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Deventer

47%

Enschede

40%

landelijk gemiddeld

47%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Deventer

13%

Enschede

43%

landelijk gemiddeld

29%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
85%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers