Saxion Technische Natuurkunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Enschede
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
59% 4
33% 5
85 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
2% 2
10% 3
64% 4
24% 5
349 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Enschede

68

landelijk gemiddeld

100

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Enschede

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Enschede

58%

landelijk gemiddeld

49%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Technische Natuurkunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Enschede

26%

landelijk gemiddeld

25%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Enschede

30%

landelijk gemiddeld

31%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Enschede

30%

landelijk gemiddeld

32%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
11%

Werk op niveau
-

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers