Saxion HBO-ICT

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Deventer
3.6 gemiddeld
2% 1
11% 2
26% 3
50% 4
11% 5
100 respondenten
deze opleiding
Enschede
3.7 gemiddeld
3% 1
5% 2
20% 3
56% 4
16% 5
259 respondenten
landelijk gemiddeld

3.6 gemiddeld
3% 1
8% 2
26% 3
51% 4
13% 5
4.509 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Deventer

147

Enschede

157

landelijk gemiddeld

260

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Deventer

12-18

Enschede

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Deventer

68%

Enschede

58%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma HBO-ICT

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Deventer

-

Enschede

38%

landelijk gemiddeld

36%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Deventer

-

Enschede

41%

landelijk gemiddeld

40%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Deventer

-

Enschede

12%

landelijk gemiddeld

10%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
3%

Werk op niveau
90%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De score op studenttevredenheid geeft de situatie van 2018 weer, aangezien de Nationale Studenten Enquête de afgelopen twee jaar niet is afgenomen.

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers