Hogeschool Rotterdam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2018

deze opleiding
Rotterdam
3.6 gemiddeld
1% 1
7% 2
31% 3
50% 4
10% 5
68 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
4% 2
20% 3
59% 4
16% 5
417 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Rotterdam

54

landelijk gemiddeld

42

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten 2018

deze opleiding
Rotterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Rotterdam

57%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

24%

landelijk gemiddeld

25%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Rotterdam

26%

landelijk gemiddeld

30%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Rotterdam

36%

landelijk gemiddeld

41%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
0%

Werk op niveau
98%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 29 september 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers