Hogeschool Rotterdam Opleiding tot Verpleegkundige

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Rotterdam
3.6 gemiddeld
2% 1
5% 2
31% 3
54% 4
8% 5
728 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
1% 1
4% 2
22% 3
58% 4
15% 5
7.178 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Rotterdam

226

landelijk gemiddeld

239

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

69%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Opleiding tot Verpleegkundige

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

53%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

44%

landelijk gemiddeld

58%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

1%

landelijk gemiddeld

5%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
1%

Werk op niveau
69%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers