Hogeschool Rotterdam Communication and Multimedia Design

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Rotterdam
3.2 gemiddeld
4% 1
15% 2
39% 3
37% 4
4% 5
209 respondenten
landelijk gemiddeld

3.7 gemiddeld
2% 1
7% 2
24% 3
51% 4
16% 5
2.972 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Rotterdam

169

landelijk gemiddeld

255

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

57%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Communication and Multimedia Design

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

25%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

28%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

3%

landelijk gemiddeld

7%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
4%

Werk op niveau
86%

van de werkende afgestudeerden

Toelichting van de opleiding

De cijfers voor studenttevredenheid zijn gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête van 2018, omdat er geen NSE-cijfers beschikbaar zijn voor het jaar 2019.

Laatste wijziging op 21 augustus 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers