Tilburg University Econometrie en Operationele Research

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Tilburg
4.2 gemiddeld
0% 1
1% 2
10% 3
61% 4
28% 5
140 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
9% 3
61% 4
28% 5
732 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Tilburg

186

landelijk gemiddeld

207

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

67%

landelijk gemiddeld

64%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Econometrie en Operationele Research

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

41%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

51%

landelijk gemiddeld

57%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

92%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Je kunt het programma zowel in het Nederlands als in het Engels volgen. Naast het volgen van hoorcolleges krijg je ook onderwijs in kleine werkgroepen. Het mentorprogramma biedt persoonlijke begeleiding met kleine mentorgroepen van circa 20 personen.

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers