Universiteit van Amsterdam Biomedische Wetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddeld
2% 1
6% 2
9% 3
67% 4
17% 5
127 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
13% 3
67% 4
16% 5
1.304 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

131

landelijk gemiddeld

214

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

76%

landelijk gemiddeld

75%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Biomedische Wetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

48%

landelijk gemiddeld

61%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

60%

landelijk gemiddeld

68%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

97%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers