Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Scheikunde (joint degree)

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
4.1 gemiddeld
0% 1
0% 2
13% 3
68% 4
18% 5
60 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
2% 2
14% 3
64% 4
20% 5
381 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

51

landelijk gemiddeld

76

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

76%

landelijk gemiddeld

79%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Scheikunde (joint degree)

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

52%

landelijk gemiddeld

57%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

90%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers