Hogeschool Leiden Vaktherapie

Hbo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Leiden
3.9 gemiddeld
2% 1
6% 2
21% 3
47% 4
24% 5
124 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
4% 2
18% 3
53% 4
25% 5
659 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Leiden

90

landelijk gemiddeld

78

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week volgens de grootste groep studenten

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

51%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Vaktherapie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

31%

landelijk gemiddeld

38%

Diploma hbo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

33%

landelijk gemiddeld

43%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

13%

landelijk gemiddeld

11%

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

landelijk gemiddeld

Werkloos
12%

Werk op niveau
74%

van de werkende afgestudeerden

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers