Vrije Universiteit Amsterdam Aardwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.4 gemiddeld
0% 1
1% 2
3% 3
49% 4
47% 5
74 respondenten
landelijk gemiddeld

4.4 gemiddeld
0% 1
1% 2
5% 3
51% 4
43% 5
195 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

57

landelijk gemiddeld

109

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

24-30

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

81%

landelijk gemiddeld

80%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Aardwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

61%

landelijk gemiddeld

58%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

61%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

94%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers