Vrije Universiteit Amsterdam Business Analytics

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
11% 3
67% 4
15% 5
79 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
12% 3
66% 4
16% 5
95 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

80

landelijk gemiddeld

58

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

79%

landelijk gemiddeld

79%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Business Analytics

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

48%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

92%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 3 november 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers