Vrije Universiteit Amsterdam Communicatie- en Informatiewetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
3.7 gemiddeld
2% 1
6% 2
26% 3
52% 4
15% 5
66 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
3% 2
18% 3
59% 4
20% 5
481 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

67

landelijk gemiddeld

128

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

72%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Communicatie- en Informatiewetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

53%

landelijk gemiddeld

60%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

59%

landelijk gemiddeld

67%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

88%

landelijk gemiddeld

86%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers