Vrije Universiteit Amsterdam Rechtsgeleerdheid

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.0 gemiddeld
0% 1
3% 2
13% 3
59% 4
25% 5
182 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
2% 2
16% 3
57% 4
24% 5
3.263 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

472

landelijk gemiddeld

505

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

68%

landelijk gemiddeld

70%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Rechtsgeleerdheid

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

52%

landelijk gemiddeld

53%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

91%

landelijk gemiddeld

95%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers