Vrije Universiteit Amsterdam Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
10% 3
55% 4
34% 5
29 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
12% 3
59% 4
26% 5
377 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

105

landelijk gemiddeld

85

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

68%

landelijk gemiddeld

74%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

53%

landelijk gemiddeld

56%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

57%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

59%

landelijk gemiddeld

71%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers