Universiteit van Amsterdam Nieuwgriekse Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
-
landelijk gemiddeld

-

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Nieuwgriekse Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers