Universiteit van Amsterdam Italiaanse Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
-
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
19% 3
30% 4
51% 5
31 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

8

landelijk gemiddeld

9

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

55%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Italiaanse Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

19%

landelijk gemiddeld

30%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

50%

landelijk gemiddeld

48%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

71%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers