Universiteit van Amsterdam Filosofie

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
4.0 gemiddeld
0% 1
7% 2
12% 3
57% 4
23% 5
81 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
1% 1
6% 2
11% 3
58% 4
24% 5
508 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

99

landelijk gemiddeld

83

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

62%

landelijk gemiddeld

72%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Filosofie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

37%

landelijk gemiddeld

34%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

44%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

86%

landelijk gemiddeld

80%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers