Universiteit van Amsterdam Arabische Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
0% 3
82% 4
18% 5
11 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
0% 3
82% 4
18% 5
11 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

19

landelijk gemiddeld

19

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

44%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Arabische Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

20%

landelijk gemiddeld

20%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

41%

landelijk gemiddeld

41%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

-

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers