Universiteit van Amsterdam Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.4 gemiddeld
0% 1
0% 2
9% 3
45% 4
45% 5
11 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
12% 3
40% 4
46% 5
123 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

12

landelijk gemiddeld

17

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

67%

landelijk gemiddeld

62%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

44%

landelijk gemiddeld

46%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

64%

landelijk gemiddeld

56%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

-

landelijk gemiddeld

83%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 26 augustus 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers