Universiteit van Amsterdam Media en Cultuur

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
2% 1
7% 2
17% 3
58% 4
17% 5
263 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
1% 1
5% 2
16% 3
63% 4
15% 5
514 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

394

landelijk gemiddeld

219

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

76%

landelijk gemiddeld

81%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Media en Cultuur

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

48%

landelijk gemiddeld

55%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

56%

landelijk gemiddeld

59%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

63%

landelijk gemiddeld

62%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers