Universiteit van Amsterdam Religiewetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
18% 3
64% 4
18% 5
11 respondenten
landelijk gemiddeld

4.4 gemiddeld
0% 1
1% 2
3% 3
52% 4
44% 5
123 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

5

landelijk gemiddeld

16

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

91%

landelijk gemiddeld

66%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Religiewetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

40%

landelijk gemiddeld

29%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

60%

landelijk gemiddeld

46%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

80%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers