Universiteit van Amsterdam Future Planet Studies

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddeld
0% 1
6% 2
20% 3
52% 4
21% 5
173 respondenten
landelijk gemiddeld

3.9 gemiddeld
0% 1
6% 2
20% 3
52% 4
21% 5
173 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

152

landelijk gemiddeld

152

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

82%

landelijk gemiddeld

82%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Future Planet Studies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

59%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

61%

landelijk gemiddeld

61%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

82%

landelijk gemiddeld

82%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers