Universiteit van Amsterdam Future Planet Studies

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Amsterdam
3.8 gemiddeld
2% 1
3% 2
19% 3
63% 4
12% 5
177 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
3% 2
19% 3
63% 4
12% 5
177 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Amsterdam

149

landelijk gemiddeld

149

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

86%

landelijk gemiddeld

86%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Future Planet Studies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

54%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

55%

landelijk gemiddeld

55%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

76%

landelijk gemiddeld

76%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 25 augustus 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers