Universiteit van Amsterdam Bèta-gamma

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Amsterdam
4.1 gemiddeld
1% 1
3% 2
9% 3
57% 4
30% 5
127 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
3% 2
9% 3
57% 4
30% 5
127 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Amsterdam

104

landelijk gemiddeld

104

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Amsterdam

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Amsterdam

77%

landelijk gemiddeld

77%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Bèta-gamma

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

54%

landelijk gemiddeld

54%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Amsterdam

60%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Amsterdam

76%

landelijk gemiddeld

76%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Toelichting van de opleiding

Bèta-gamma studenten studeren vaak af met meer dan het verplichte aantal punten, omdat ze vanwege hun brede interesse extra vakken volgen. Van de studenten die doorgaan naar jaar 2 haalt tussen de 60 en 70% binnen vier jaar het diploma.

Laatste wijziging op 28 oktober 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers