Universiteit van Amsterdam Cultuurwetenschappen

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Amsterdam
3.9 gemiddeld
0% 1
7% 2
13% 3
60% 4
20% 5
15 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
2% 1
3% 2
16% 3
47% 4
31% 5
87 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Amsterdam

11

landelijk gemiddeld

80

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

12-18

landelijk gemiddeld

6-12

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

60%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Cultuurwetenschappen

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

53%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

53%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

-

landelijk gemiddeld

57%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers