Wageningen University & Research Food Technology

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Wageningen
4.1 gemiddeld
1% 1
1% 2
8% 3
68% 4
22% 5
240 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
1% 1
1% 2
8% 3
68% 4
22% 5
240 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Wageningen

123

landelijk gemiddeld

123

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

88%

landelijk gemiddeld

88%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Food Technology

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

80%

landelijk gemiddeld

80%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

80%

landelijk gemiddeld

80%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

97%

landelijk gemiddeld

97%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers