Wageningen University & Research Soil, Water, Atmosphere

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Wageningen
4.2 gemiddeld
1% 1
3% 2
8% 3
54% 4
34% 5
132 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
1% 1
3% 2
8% 3
54% 4
34% 5
132 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Wageningen

60

landelijk gemiddeld

60

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

24-30

landelijk gemiddeld

24-30

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

89%

landelijk gemiddeld

89%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Soil, Water, Atmosphere

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

69%

landelijk gemiddeld

69%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

74%

landelijk gemiddeld

74%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

94%

landelijk gemiddeld

94%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers