Wageningen University & Research Biologie

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Wageningen
4.5 gemiddeld
0% 1
0% 2
3% 3
47% 4
50% 5
215 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
8% 3
58% 4
32% 5
1.214 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Wageningen

145

landelijk gemiddeld

156

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

24-30

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

86%

landelijk gemiddeld

77%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Biologie

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

57%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

58%

landelijk gemiddeld

56%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

92%

landelijk gemiddeld

91%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 1 juli 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers