Wageningen University & Research Internationale Ontwikkelingsstudies

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Wageningen
4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
5% 3
71% 4
23% 5
98 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
0% 2
5% 3
71% 4
23% 5
98 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Wageningen

73

landelijk gemiddeld

73

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

87%

landelijk gemiddeld

87%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Internationale Ontwikkelingsstudies

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

68%

landelijk gemiddeld

68%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

72%

landelijk gemiddeld

72%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

80%

landelijk gemiddeld

80%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 7 oktober 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers