Wageningen University & Research Environmental Sciences

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Wageningen
4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
5% 3
50% 4
44% 5
101 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
0% 1
2% 2
5% 3
50% 4
44% 5
101 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Wageningen

126

landelijk gemiddeld

126

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

81%

landelijk gemiddeld

81%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Environmental Sciences

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

59%

landelijk gemiddeld

59%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

62%

landelijk gemiddeld

62%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

89%

landelijk gemiddeld

89%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 9 december 2020
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers