Wageningen University & Research International Land and Water Management

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden)

deze opleiding
Wageningen
4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
53% 4
35% 5
117 respondenten
landelijk gemiddeld

4.2 gemiddeld
0% 1
2% 2
10% 3
53% 4
35% 5
117 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2018 - 2019

deze opleiding
Wageningen

100

landelijk gemiddeld

100

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding

78%

landelijk gemiddeld

78%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma International Land and Water Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding

67%

landelijk gemiddeld

67%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding

72%

landelijk gemiddeld

72%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding

92%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 24 oktober 2019
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers