Wageningen University & Research International Land and Water Management

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Wageningen
4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
63% 4
25% 5
123 respondenten
landelijk gemiddeld

4.1 gemiddeld
0% 1
2% 2
11% 3
63% 4
25% 5
123 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Wageningen

82

landelijk gemiddeld

82

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

18-24

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

89%

landelijk gemiddeld

89%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma International Land and Water Management

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

71%

landelijk gemiddeld

71%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

71%

landelijk gemiddeld

71%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

92%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers