Wageningen University & Research Gezondheid en Maatschappij

Wo-bachelor, voltijd

deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2019

deze opleiding
Wageningen
4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
56% 4
37% 5
79 respondenten
landelijk gemiddeld

4.3 gemiddeld
0% 1
0% 2
8% 3
56% 4
37% 5
79 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2019 - 2020

deze opleiding
Wageningen

48

landelijk gemiddeld

48

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

77%

landelijk gemiddeld

77%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Gezondheid en Maatschappij

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

73%

landelijk gemiddeld

73%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

79%

landelijk gemiddeld

79%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

94%

landelijk gemiddeld

94%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 21 april 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers