Wageningen University & Research Communicatie en Life Sciences

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Wageningen
4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
14% 3
68% 4
18% 5
50 respondenten
landelijk gemiddeld

4.0 gemiddeld
0% 1
0% 2
14% 3
68% 4
18% 5
50 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Wageningen

41

landelijk gemiddeld

41

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Wageningen

12-18

landelijk gemiddeld

12-18

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Wageningen

88%

landelijk gemiddeld

88%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Communicatie en Life Sciences

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

50%

landelijk gemiddeld

50%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Wageningen

60%

landelijk gemiddeld

60%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Wageningen

100%

landelijk gemiddeld

100%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 8 december 2021
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers