Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde

Wo-bachelor, voltijd

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona
deze
opleiding
landelijk
gemiddeld

Studenttevredenheid

Verdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) 2021

deze opleiding
Enschede
4.1 gemiddeld
1% 1
4% 2
12% 3
49% 4
35% 5
197 respondenten
landelijk gemiddeld

3.8 gemiddeld
2% 1
6% 2
15% 3
61% 4
16% 5
624 respondenten

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom
2020 - 2021

deze opleiding
Enschede

128

landelijk gemiddeld

151

Contacttijd eerstejaars

Aantal aangeboden klokuren per week

deze opleiding
Enschede

12-18

landelijk gemiddeld

18-24

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

deze opleiding
Enschede

79%

landelijk gemiddeld

76%

Diploma binnen 4 jaar

Diploma Technische Bedrijfskunde

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier het diploma heeft behaald

deze opleiding
Enschede

48%

landelijk gemiddeld

48%

Diploma wo-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald

deze opleiding
Enschede

53%

landelijk gemiddeld

53%

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs

deze opleiding
Enschede

91%

landelijk gemiddeld

92%

Bekijk het overzicht van gekozen masteropleidingen na deze bachelor op studiekeuze123.nl/doorstuderen

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktgegevens zijn alleen terug te vinden bij hbo-bachelor opleidingen en masteropleidingen

Laatste wijziging op 13 april 2022
studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers